Fink, H. “Professionsetik for Forskere – forsøg På Et Overblik”. Tidsskrift for Professionsstudier, bd. 17, nr. 33, oktober 2021, s. 6-15, doi:10.7146/tfp.v17i33.129158.