Ringer, N. “Hur Barn Med Adhd Uppfattar Och Hanterar Sina svårigheter”. Tidsskrift for Professionsstudier, bd. 17, nr. 32, februar 2021, s. 172-5, https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125175.