Svensson, K., og L. G. Svensson. “Kontextuell Professionalisering: Att Studera Professioner I Historiska samhällskontexter”. Tidsskrift for Professionsstudier, bd. 16, nr. 31, november 2020, s. 84-93, https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122761.