Haase, S. “Den skønnede Evidens”. Tidsskrift for Professionsstudier, bd. 14, nr. 26, marts 2018, s. 74-84, doi:10.7146/tfp.v14i26.104814.