[1]
T. Tegtmejer, J. T. Langerhuus, K. Jerg, K. W. Nielsen, M. Huusfeldt, og L. S. Ellebæk, “Børn i udsatte positioner i implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan: Et pædagogisk dilemma flytter med”, Tfp, bd. 17, nr. 33, s. 100–109, okt. 2021.