[1]
T. Skauge, “Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Paradigmeskift i Business Administration?”, Tfp, bd. 17, nr. 33, s. 40–51, okt. 2021.