[1]
K. Svensson og L. G. Svensson, “Kontextuell professionalisering: Att studera professioner i historiska samhällskontexter”, Tfp, bd. 16, nr. 31, s. 84–93, nov. 2020.