[1]
A. Buch, “Professionsforskning som praksisforskning”, Tfp, bd. 16, nr. 31, s. 42–51, nov. 2020.