Christensen, K. S. (2021) “Vanskelige forbindelser. En institutionel etnografi om børns bevægelser fra børnehave til skole”, Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), s. 142–145. doi: 10.7146/tfp.v17i33.129182.