Hjørnholm, T. Q. (2021) “Social udsathed og sygepleje”, Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), s. 134–137. doi: 10.7146/tfp.v17i33.129178.