Tegtmejer, T., Langerhuus, J. T., Jerg, K., Nielsen, K. W., Huusfeldt, M. og Ellebæk, L. S. (2021) “Børn i udsatte positioner i implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan: Et pædagogisk dilemma flytter med”, Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), s. 100–109. doi: 10.7146/tfp.v17i33.129170.