Skauge, T. (2021) “Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Paradigmeskift i Business Administration?”, Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), s. 40–51. doi: 10.7146/tfp.v17i33.129162.