Ringer, N. (2021) “Hur barn med adhd uppfattar och hanterar sina svårigheter”, Tidsskrift for Professionsstudier, 17(32), s. 172–175. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125175 (Set: 17maj2022).