Brønsted, L. B. (2020) “Til statens forsvar: Om SSP-medarbejderes kriminalitetsforebyggende og socialt disponerende arbejde”, Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), s. 174–177. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122778 (Set: 16september2021).