Kolmos, M. (2020) “På vejen mod trivsels- og opærksomhedsfremmende didaktikker i skolen”, Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), s. 170–173. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122777 (Set: 23september2021).