Kaufmann, L. T., Aakjær, M., Skjødt, U. og Præstegaard, J. (2020) “Feltlaboratoriet som metode”, Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), s. 116–127. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122764 (Set: 23september2021).