Rosenberg, C. (2020) “Det ubemærkede: refleksioner over resocialiseringer fra et norsk åbent fængsel”, Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), s. 106–115. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122763 (Set: 23september2021).