Bock, A. (2019) “Didaktik i udvikling”, Tidsskrift for Professionsstudier, 15(29), s. 136–138. doi: 10.7146/tfp.v15i29.116420.