Wahlgren, B. og Aarkrog, V. (2019) “Forskningscirkler som praksisnær forskning: Mødet mellem praksisbaseret og forskningsbaseret viden”, Tidsskrift for Professionsstudier, 15(29), s. 24–33. doi: 10.7146/tfp.v15i29.116401.