Haase, S. (2018) “Den skønnede evidens”, Tidsskrift for Professionsstudier, 14(26), s. 74–84. doi: 10.7146/tfp.v14i26.104814.