Svensson, Kerstin, og Lennart G. Svensson. 2020. “Kontextuell Professionalisering: Att Studera Professioner I Historiska samhällskontexter”. Tidsskrift for Professionsstudier 16 (31):84-93. https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122761.