Andersen, Kirsten M., og Lakshmi Sigurdsson. 2019. “Praksisnær Viden Og Refleksion over Religion Og Dannelse”. Tidsskrift for Professionsstudier 15 (29):54-61. https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116406.