Wahlgren, Bjarne, og Vibe Aarkrog. 2019. “Forskningscirkler Som praksisnær Forskning: Mødet Mellem Praksisbaseret Og Forskningsbaseret Viden”. Tidsskrift for Professionsstudier 15 (29):24-33. https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116401.