Feiring, M. (2017). Fra revalidering til rehabilitering – en dansk begrebshistorie. Tidsskrift for Professionsstudier, 13(24), 86–97. https://doi.org/10.7146/tfp.v13i24.96753