Bøje, R. B. (2022). Sygeplejerskers udvikling af ældre borgeres tværsektorielle forløb igennem ekspansiv læring. Tidsskrift for Professionsstudier, 18(34), 134–137. https://doi.org/10.7146/tfp.v18i35.134069