Dahl, H. M. (2021). Anne Witz. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 110–115. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129188