Hjørnholm, T. Q. (2021). Social udsathed og sygepleje. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 134–137. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129178