Tegtmejer, T., Langerhuus, J. T., Jerg, K., Nielsen, K. W., Huusfeldt, M., & Ellebæk, L. S. (2021). Børn i udsatte positioner i implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan: Et pædagogisk dilemma flytter med. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 100–109. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129170