Dige, M. (2021). Forskningsintegritet og videnskabens etos: – om redeskideri og ansvarlig forskningspraksis. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 74–85. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129168