Skauge, T. (2021). Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Paradigmeskift i Business Administration?. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 40–51. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129162