Svensson, K., & Svensson, L. G. (2020). Kontextuell professionalisering: Att studera professioner i historiska samhällskontexter. Tidsskrift for Professionsstudier, 16(31), 84–93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/122761