Bock, A. (2019). Didaktik i udvikling. Tidsskrift for Professionsstudier, 15(29), 136–138. https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116420