Wahlgren, B., & Aarkrog, V. (2019). Forskningscirkler som praksisnær forskning: Mødet mellem praksisbaseret og forskningsbaseret viden. Tidsskrift for Professionsstudier, 15(29), 24–33. https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116401