(1)
Hjørnholm, T. Q. Social Udsathed Og Sygepleje. Tfp 2021, 17, 134-137.