(1)
Skauge, T. Etikk, Samfunnsansvar Og bærekraft: Paradigmeskift I Business Administration?. Tfp 2021, 17, 40-51.