(1)
Ringer, N. Hur Barn Med Adhd Uppfattar Och Hanterar Sina sva╠Őrigheter. Tfp 2021, 17, 172-175.