(1)
Svensson, K.; Svensson, L. G. Kontextuell Professionalisering: Att Studera Professioner I Historiska samhällskontexter. Tfp 2020, 16, 84-93.