(1)
Buch, A. Professionsforskning Som Praksisforskning. Tfp 2020, 16, 42-51.