(1)
Andersen, K. M.; Sigurdsson, L. Praksisnær Viden Og Refleksion over Religion Og Dannelse. Tfp 2019, 15, 54-61.