[1]
Feiring, M. 2017. Fra revalidering til rehabilitering – en dansk begrebshistorie. Tidsskrift for Professionsstudier. 13, 24 (aug. 2017), 86–97. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v13i24.96753.