[1]
Hjørnholm, T.Q. 2021. Social udsathed og sygepleje. Tidsskrift for Professionsstudier. 17, 33 (okt. 2021), 134–137. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129178.