[1]
Bøje, J.D. 2021. Homo pædagogicus: – eller hvordan man kan komme på litteraturlisten i pædagoguddannelsen. Tidsskrift for Professionsstudier. 17, 33 (okt. 2021), 86–99. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129169.