[1]
Skauge, T. 2021. Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Paradigmeskift i Business Administration?. Tidsskrift for Professionsstudier. 17, 33 (okt. 2021), 40–51. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129162.