[1]
Ringer, N. 2021. Hur barn med adhd uppfattar och hanterar sina svårigheter. Tidsskrift for Professionsstudier. 17, 32 (feb. 2021), 172–175.