[1]
Rosenberg, C. 2020. Det ubemærkede: refleksioner over resocialiseringer fra et norsk åbent fængsel. Tidsskrift for Professionsstudier. 16, 31 (nov. 2020), 106–115.