[1]
Svensson, K. og Svensson, L.G. 2020. Kontextuell professionalisering: Att studera professioner i historiska samhällskontexter. Tidsskrift for Professionsstudier. 16, 31 (nov. 2020), 84–93.