[1]
Wahlgren, B. og Aarkrog, V. 2019. Forskningscirkler som praksisnær forskning: Mødet mellem praksisbaseret og forskningsbaseret viden. Tidsskrift for Professionsstudier. 15, 29 (okt. 2019), 24–33. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116401.