[1]
Haase, S. 2018. Den skønnede evidens. Tidsskrift for Professionsstudier. 14, 26 (mar. 2018), 74–84. DOI:https://doi.org/10.7146/tfp.v14i26.104814.