Call for Papers #34: DANNELSE OG PROFESSIONER

2021-11-05

Dannelsesbegrebet har en lang, broget og kompleks historie, og det kan være et både fagligt, pædagogisk og politisk minefelt at begive sig ind i, fordi der findes en lang række forskellige og på mange måder modsatrettede definitioner, forståelser og holdninger.

Man kan tale om dannelse som social norm, der omhandler dannelsens ydre væsen og fremtrædelsesformer, sådan som den ifølge Den store danske encyklopædi kommer til udtryk gennem “en vis viden, smag, livsførelse og adfærd”, og man kan tale om dannelse som pædagogisk norm, der dels omhandler den proces, hvorigennem et menneske tilegner sig “viden, færdigheder og holdninger”, og dels resultatet af denne proces.

Men hvad har dannelsesbegrebet egentlig med professioner at gøre? Det vil vi forsøge at undersøge i dette temanummer af Tidsskrift for Professionsstudier.

Til temanummeret efterlyser vi artikler, der analyserer og diskuterer de problemstillinger, der knytter sig til dannelse, når begrebet knyttes til professionsstudier. Det kunne være spørgsmål som:

 • Hvad er dannelse, og hvilket forhold har begrebet til professioner og professionsstudier?
 • Hvordan gøres dannelse på forskellige uddannelser, og hvilke forskellige dannelsesidealer kan der identificeres?
 • Er der særlige dannelsesopgaver og dannelsesforpligtelser knyttet til professionsuddannelser?
 • Stiller coronaperioden nye krav til eller har den kastet nyt lys på dannelsesbegrebet i professionsregi?
 • Er dannelse en moddiskurs til fx kvalificering, kompetenceudvikling, 21st Century Skills?

Med temanummeret har vi således en samlet ambition om på nuanceret vis at belyse, analysere og diskutere begrebet dannelse ud fra et professionsorienteret perspektiv.

 • Deadline for abstracts: 10. december 2021. Abstracts på max 300 ord sendes til: blok@via.dk.
 • Svar på antagelse eller afvisning af abstract: 20. december.
 • Første deadline for bidrag: 1. marts (herefter går artiklen til review).
 • Anden deadline for bidrag: 1. maj 2022.
 • Layoutkorrektur: maj 2022.
 • Tryk og distribution: juni 2022. 

Tidsskrift for Professionsstudier er rangeret som niveau 1-tidsskrift på den danske BFI-liste. Tidsskrift for Professionsstudier er indekseret i DOAJ, Google Scholar, ROAD, CrossRef, ProQuest Summon, Ulrichsweb, DBC, DanBib og Bibsys. Se eventuelt mere på www.tidsskrift.dk/tipro.

Spørgsmål kan rettes til ansvarshavende redaktør Martin Blok Johansen (blok@via.dk).