1.
von Engestrøm L. Endnu et Bidrag til at besvare Spørgsmaalet: Naar ere vore Sædarter modne og tjenlige til at meies?. TFL [Internet]. 18. januar 2018 [henvist 30. oktober 2020];260. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98613